Skip Navigation Linksעמוד הבית > נכונות ויתרונות

יתרונות ותכונות צנרת GRP

תכונות ויתרונות

תכונות ויתרונות   

תכונות

 • קוטר פנימי מוגדל –זרימה הידראולית.
 • אורכי צנרת ארוכים.
 • טווח רחב של לחצים וקשיחויות בהתאמה לצרכים והדרישות ההנדסיות.
 • צינור מחומר אל-מתכתי בעל עמידות קורוזיבית גבוהה, פנים וחוץ.
 • חלקות פנימית מצוינת וקבועה ללא שינוי לאורך השנים.
 • משקל נמוך.
 • חיבורי GRP  מתוצרת חברת פיברטק. 
 • תחום רחב של אביזרי צנרת, ואפשרות לאביזרים בכל מיבנה מיוחד לפי דרישות פרטניות.
 • אפשרות לחיבורי חבישה שיכולים לשאת עומסים ציריים.
 • שכבות פנימיות וחיצוניות משוריינות.
 • העדר רגישות לתנאים אקלימיים וקרינת שמש.
 • שימוש בשרפים טרמוסטיים פלסטיים.
 • מהירויות גל מופחתות ביחס לחומרי מבנה אחרים ורגישות מופחתת להלמי מים. 
 • ייצור מבוקר אחיד שמקנה לצנרת תכונות מכאניות גבוהות.

יתרונות

 • עלויות שאיבה מופחתות.
 • פחות חיבורים, הרכבה מהירה, מרחק מוגדל בין תמיכות בצנרת עילית, הוצאות הובלה מופחתות.
 • מאפשר אופטימיזציה מרבית של הצנרת בעת התכנון בהתאמה לתנאי התפעול של הצנרת.
 • אורך חיים מעל 50 שנה לנוזלים קורוזיביים וקרקעות קורוזיביות.  אין צורך בציפויים או בהגנה קטודית, עלויות אחזקה נמוכות.
 • מקדם הייזן ויליאמס גבוהה (כ C=150), חיכוך נמוך , חיסכון משמעותי באנרגיה, עמידות טובה מאד בשחיקה. הידבקות מינימלית של משקעים ואורגניזם על דופן הצינור.
 • הובלה והתקנה קלים, שימוש בכלי הרמה לעומסים קטנים.
 • קל ונוח להרכבה ללא צורך בציוד ומיכון מיוחד. אטימה מעולה ללחץ ותת לחץ. מאפשר סטייה זוויתית בין צינורות (עד 3% בקטרים קטנים). מאפשר חיבור צינור בכל אורך ובכל מקטע. ניתן להרכבה בכל חיתוך צינור ו/או הרכבה לאביזר.
 • מגוון אפשרויות רחב בעת התכנון של הצנרת, אפשרות לתכנון מהלכי צנרת מורכבים.
 • גמישות רבה בהנחה ו "גישור" באי התאמות של צנרת.
 • רגישות מופחתת לפגיעות מכניות בעת ההרכבה.
 • מאפשר אחסון והתקנה חשופים לתנאי הסביבה.
 • ביצועים טובים בטמפרטורות גבוהות ביחס לצנרת טרמופלסטית כגון PE, PP.
 • פחות מערכות להגנה בפני הלמי מים.
 • התאמה לכל התקנים הבנלאומיים והישראליים.


 

פרוייקטים

חדשות   תכונות

 • קוטר פנימי מוגדל –זרימה הידראולית.
 • אורכי צנרת ארוכים.
 • טווח רחב של לחצים וקשיחויות בהתאמה לצרכים והדרישות ההנדסיות.
 • צינור מחומר אל-מתכתי בעל עמידות קורוזיבית גבוהה, פנים וחוץ.
 • חלקות פנימית מצוינת וקבועה ללא שינוי לאורך השנים.
 • משקל נמוך.
 • חיבורי GRP  מתוצרת חברת פיברטק. 
 • תחום רחב של אביזרי צנרת, ואפשרות לאביזרים בכל מיבנה מיוחד לפי דרישות פרטניות.
 • אפשרות לחיבורי חבישה שיכולים לשאת עומסים ציריים.
 • שכבות פנימיות וחיצוניות משוריינות.
 • העדר רגישות לתנאים אקלימיים וקרינת שמש.
 • שימוש בשרפים טרמוסטיים פלסטיים.
 • מהירויות גל מופחתות ביחס לחומרי מבנה אחרים ורגישות מופחתת להלמי מים. 
 • ייצור מבוקר אחיד שמקנה לצנרת תכונות מכאניות גבוהות.

יתרונות

 • עלויות שאיבה מופחתות.
 • פחות חיבורים, הרכבה מהירה, מרחק מוגדל בין תמיכות בצנרת עילית, הוצאות הובלה מופחתות.
 • מאפשר אופטימיזציה מרבית של הצנרת בעת התכנון בהתאמה לתנאי התפעול של הצנרת.
 • אורך חיים מעל 50 שנה לנוזלים קורוזיביים וקרקעות קורוזיביות.  אין צורך בציפויים או בהגנה קטודית, עלויות אחזקה נמוכות.
 • מקדם הייזן ויליאמס גבוהה (כ C=150), חיכוך נמוך , חיסכון משמעותי באנרגיה, עמידות טובה מאד בשחיקה. הידבקות מינימלית של משקעים ואורגניזם על דופן הצינור.
 • הובלה והתקנה קלים, שימוש בכלי הרמה לעומסים קטנים.
 • קל ונוח להרכבה ללא צורך בציוד ומיכון מיוחד. אטימה מעולה ללחץ ותת לחץ. מאפשר סטייה זוויתית בין צינורות (עד 3% בקטרים קטנים). מאפשר חיבור צינור בכל אורך ובכל מקטע. ניתן להרכבה בכל חיתוך צינור ו/או הרכבה לאביזר.
 • מגוון אפשרויות רחב בעת התכנון של הצנרת, אפשרות לתכנון מהלכי צנרת מורכבים.
 • גמישות רבה בהנחה ו "גישור" באי התאמות של צנרת.
 • רגישות מופחתת לפגיעות מכניות בעת ההרכבה.
 • מאפשר אחסון והתקנה חשופים לתנאי הסביבה.
 • ביצועים טובים בטמפרטורות גבוהות ביחס לצנרת טרמופלסטית כגון PE, PP.
 • פחות מערכות להגנה בפני הלמי מים.
 • התאמה לכל התקנים הבנלאומיים והישראליים.