Skip Navigation Links

אביזרים

אודות

אביזרים   

צינורות גלישה
פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה ביצור צינורות גלישה למאגרים ולבריכות עפ"י תקן מקורות ואו כל פרט עפ"י צורכי התכנון והפרויקט.
נזיר צף
פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה בייצור נזירים צפים / יונקים למאגרים וזאת עפ"י מס' דגמים אפשריים ובהתאם לצורכי הפרויקט והתכנון.
אביזרי צנרת
לפיברטק מגוון אביזרים רחב, החל ממוצרים סטנדרטים ועד לאביזרים המיוצרים לפי הזמנת לקוח (מיוחדים ומורכבים).
פירטי סיפון, מעבר מכשולים
פיברטק תעשיות צנרת מתמחה בייצור צנרת למעבר מכשולים ולסיפונים יכולת העלאת הקשיחות לצנרת מאפשרת לעמוד בעומסים גדולים כגון מעבר רכבת וכד'.

פרוייקטים

חדשות   צינורות גלישה
פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה ביצור צינורות גלישה למאגרים ולבריכות עפ"י תקן מקורות ואו כל פרט עפ"י צורכי התכנון והפרויקט.
נזיר צף
פיברטק תעשיות צנרת פיברגלס בע"מ מתמחה בייצור נזירים צפים / יונקים למאגרים וזאת עפ"י מס' דגמים אפשריים ובהתאם לצורכי הפרויקט והתכנון.
אביזרי צנרת
לפיברטק מגוון אביזרים רחב, החל ממוצרים סטנדרטים ועד לאביזרים המיוצרים לפי הזמנת לקוח (מיוחדים ומורכבים).
פירטי סיפון, מעבר מכשולים
פיברטק תעשיות צנרת מתמחה בייצור צנרת למעבר מכשולים ולסיפונים יכולת העלאת הקשיחות לצנרת מאפשרת לעמוד בעומסים גדולים כגון מעבר רכבת וכד'.